Valiku tegemisel lähtume noore keeleoskusest, motiveeritusest, väljaspool Eestit elamise ajast, kuid võtame arvesse ka grupi soolist, vanuselist ja geograafilist mitmekesisust.

ENÜS teatab noore vastuvõtust laagrisse e-posti teel hiljemalt 31. märtsil 2017. Ootame ühe nädala jooksul e-posti teel noore ja lapsevanema lõplikku kinnitust, kas noor on huvitatud laagris osalemisest ja võtab koha vastu. Lõplikult garanteerib koha laagris osalustasu (100 eurot) maksmine, mida ootame 14. aprilliks Eesti Naisüliõpilaste Seltsi arvele EE752200221065560225 (selgitusse lisada „(noore nimi) osalustasu“, panga rekvisiidid: Swedbank AS, 8 Liivalaia Street, 15040 Tallinn, Estonia; SWIFT/BIC-kood: HABAEE2X).

ENÜS teatab noore vastuvõtust laagrisse e-posti teel hiljemalt 31. märts 2017. 

Registreerimine väliseesti noortele on lõppenud!

NB! Alla 18-aastastele laagris osalejatele saadame koos valituks osutumise teatega lepingu, mille palume lapsevanemal allkirjastada ja saata meile hiljemalt 14. aprilliks.

Kulud laagris osalejale:

 • laagris osalemine maksab 100€;
 • kohustuslik tervisekindlustus ja reisikindlustus;
 • vajadusel viisa (korraldajad saavad abistada taotlemisel);
 • reisikulud Tartusse ja tagasi koju (reisi korraldamise eest hoolitseb noor ise).

Laagri osalustasu katab:

 • kodumajutuse laagri ajal Tartus ja 1 öö Setomaal (8 ööd, 30. juuli – 7. august);
 • hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid laagri ajal;
 • transpordi laagri programmis olevatesse Eesti paikadesse;
 • programmis olevad väljasõidud, ekskursioonid, muuseumitasud jmt.

Muu oluline info:

 • noortele, kellel ei ole endal majutusvõimalust Tartus, on organiseeritud kodumajutus;
 • laagris on noortele tagatud toitlustus kolm korda päevas;
 • ENÜS sõlmib alla 18-aastase noore laagrisse saatmiseks tema vanematega kirjaliku kokkuleppe, milles sõnastatakse olulisemad vastutused ja kohustused nii ENÜSi kui ka esindaja poolt;
 • laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus.

 

Lisainfo ja küsimused:

laager@enys.ee; ingi.mihkelsoo@gmail.com, mobiil +372 5258702