KANDIDEERIMISE TÄHTAEG oli 1. mai 2017!

Avatud on kandideerimine noortelaagrisse, mis toob kokku Eesti juurtega noored, kes on üles kasvanud väljaspool Eestit ja neile lisaks ka Eestis elavad noored. Kui Sina arvad, et Sul on indu ja pealehakkamist kohtuda ja suhelda väliseestlastest noortega, siis tule ja registreeri end! Terve nädala jooksul toimub rida põnevaid sündmusi ja mis kõige olulisem, võimalik saada uusi tutvusi eestlastega ka väljastpoolt isamaad.

Selleks, et saaksid ennast registreerida, täida allolev registreerimisvorm. Registreerimisvormi täitmise järel saadetakse Sulle kinnitus avalduse kättesaamise kohta avalduses märgitud meilile kahe päeva jooksul. Valiku tegemisel lähtume
noore motiveeritusest, kuid võtame arvesse ka grupi soolist ja vanuselist mitmekesisust.

ENÜS teatab noore vastuvõtust laagrisse e-posti teel hiljemalt 15. mail 2017. Ootame ühe nädala jooksul e-posti teel noore ja lapsevanema lõplikku kinnitust, kas noor on huvitatud laagris osalemisest ja võtab koha vastu. Lõplikult garanteerib koha
laagris osalustasu (50 eurot) maksmine, mida ootame 25. maiks
Eesti Naisüliõpilaste Seltsi arvele EE752200221065560225 (selgitusse lisada „(noore nimi) osalustasu“, panga rekvisiidid: Swedbank AS, 8 Liivalaia Street, 15040 Tallinn, Estonia; SWIFT/BIC-kood: HABAEE2X).

NB! Alla 18-aastastele laagris osalejatele saadame koos valituks osutumise teatega lepingu, mille palume lapsevanemal allkirjastada ja saata meile hiljemalt 25. maiks.

Kulud laagris osalejale:

  • laagris osalemine maksab 50€;
  • reisikulud Tartusse ja tagasi koju (reisi korraldamise eest hoolitseb noor ise).

Laagri osalustasu katab:

  • hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid laagri ajal;
  • transpordi laagri programmis olevatesse Eesti paikadesse;
  • programmis olevad väljasõidud, ekskursioonid, muuseumitasud jmt;
  • majutus 1 öö Setomaal (5. augustil);
  • soovi korral kodumajutuse laagri ajal Tartus.

Muu oluline info:

  • noortele, kellel ei ole endal majutusvõimalust Tartus, on organiseeritud kodumajutus;
  • laagris on noortele tagatud toitlustus kolm korda päevas;
  • ENÜS sõlmib alla 18-aastase noore laagrisse saatmiseks tema vanematega kirjaliku kokkuleppe, milles sõnastatakse olulisemad vastutused ja kohustused nii ENÜSi kui ka esindaja poolt.

 

 

 

 

 

Lisainfo ja küsimused:

laager@enys.ee; ingi.mihkelsoo@gmail.com, mobiil +372 5258702

 

Toetavad

Logod