Austatud akadeemilised organisatsioonid, kaasvõitlejad ja vilistlased,
noorliikmed ja rebased!
 

Üleskutse ühisele panustamisele!
 

Eesti XIV Riigikogul kulus ligi aasta valimaks Kultuurkapitali rahaabi
vajavaid rahvuskultuuri objekte, mille ehitamist toetataks samal põhimõttel
nagu KUMU, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, ja Eesti Rahva
Muuseumi hoonete ehitamist. Paraku ei jõudnud Riigikogu koosmeelele, et
lisada teiste taotlejatega võrreldes suhteliselt väikest summat küsinud
Anu Raua loodud pärandikeskus Heimtalis Viljandimaal riiklikult tähtsate
kultuuriobjektide loetellu.Eestis on ajast-aega tehtud jaantõnissonliku ühistöö ja eri
organisatsioonide koostöö õlgadel suuri asju. Aitame nüüd, meie
akadeemilised organisatsioonid, ühe Eesti Asja edasi ja toetame oma
panusega Eesti Teaduste Akadeemia liikme Anu Raua loodud pärandikeskust
Heimtalis Viljandimaal.

Anu Raua rajatud keskus on eesti rahvusliku kultuuri järjepidevuse kants,
siin hoitakse ja kantakse edasi käsitööoskusi, ilumeelt, nii tavainimese
kui ka akadeemilisel tasandil. Anu Raua kodutalus hoitakse ka vana taluelu
kultuuri.

Anu Raua keskuse püsimine ja hea käekäik on meie rahvuslik-aateline
küsimus, seepärast kutsume akadeemilisi organisatsioone üles akadeemik Anu
Raua keskuse toetamist vedama, hoidmaks seda väljaspool poliitiliste huvide
tõmbetuuli. Anu Raua keskuse rahataotlust ak!sõpradega analüüsides
leidsime, et see võiks olla meie ühine ettevõtmine Eesti Vabariigi
iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva väärikaks tähistamiseks, mis tagab
Eesti rahvusliku ja riikliku järjepidevuse ühele olulisele keskusele hoo ja
jõu kestma jääda ning edasi minna.

Keskus vajab ühekordse paarimiljonilise Kultuurkapitali toetuse otsuse
ootamise ajal abi igapäevaste kulude katmisel, suure raha ootuse saab
asendada järjepideva abiga pigem nelja-viiekohaliste summade kogumisega ja
vabatahtliku tööga, et üks teise järel teha ära vajalikud tööd hoonete
säilimiseks. Pikas perspektiivis kulub selleks ilmselt küll kokku miljon
eurot. Anu Raua keskuse Riigikogule esitatud taotluse lõpus on
kalkulatsioon, mis näitab, et siin saab toimetada jõukohaste sammudega ja
kohe.
Taotlust saad lugeda siit
.

Esimene oluline töö on Anu Raua enda sõnul Metsavahi talu olmetingimuste
parandamine, et ta saaks majutada seal oma õpilasi. Metsavahi talu peab
saama ka õdusaks koduks päris metsavahile. Praeguse metsanduspoliitika ohud
on korduvalt jõudnud ka Anu Raua metsaveerde. Septiku, veevärgi,
kanalisatsiooni ja elektri peale kulub umbes 20 000 eurot. Kui iga Eestis
tegutseva akadeemilise organisatsiooni liige panustab ühe sümboolse euro
selle heaks, on see juba tulemus, kust saab edasi liikuda. *Eesti
Naisüliõpilaste Selts on ülemaailmselt kogumist juba alustanud ja kannab
sel nädalal esimese summa Raudvara sihtasutusele üle.*

Mõni põhjus paljudest, miks Anu Raua Keskus on Eesti akadeemilisele
kogukonnale oluline:

· Akadeemik ja emeriitprofessor Anu Raud on Eesti tekstiili ja
rahvusliku kunsti raudvara, Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud.

· Anu Raud on aastakümnetete jooksul kujundanud oma põlises
kodutalus ja selle naabruses paiknevates Heimtali endises vallamajas,
koolimajas ja seltsimajas ning Metsavahi talus toimeka kultuuri-ja
hariduskeskuse, kus toimuvad nii üliõpilaste praktikad kui ka muud
koolitused.

· Anu Raud on ise keskusesse investeerinud nii talle määratud
riiklikud preemiad kui ka omaenda kujundatud-kootud vaipade müügist saadud
tulu.

· Anu Raud kinkis 2009. aastal Heimtali muuseumi riigile,
tähistamaks nii Eesti Rahva Muuseumi, Eesti riigi loomise ühe alustala,
100. sünnipäeva. Anu Raua tegevus ja tema looming on andnud olulist lisa ja
haaret Eesti Rahva Muuseumile ja jätkusuutlikkust tulevikus.

Mõned põhjused, miks on ühistegevus akadeemilistele organisatsioonidele
oluline

· Anu Raua keskuse toetamine on akadeemilistele organisatsioonidele
hea ühine ja avalikult nähtav eesmärk .

· Oleme suure Eesti Asja algatajad ja samas annab see meile
kogemust näha nii oma nina alla kui ka laiemalt, näha suurt pilti. See on
oskus, mida vajab kogu Eesti.

· Haritlastest liikmeskonnana on Akadeemilistel organisatsioonidel
kohustus mõista eesti rahvuskultuuri tähtsust ja seda hoida.

· Anu Raua Keskuse toetamine seob akadeemiliste organisatsioone
erialadeüleselt ja tugevdab sidet põlvkondade vahel.

· Abikätt on vaja kohe, mitte määramata aastate pärast. Seepärast
võtkem täie tõsidusega üleskutset “Akadeemilistelt organisatsioonidelt
Eesti Teaduste Akadeemia rahvuskultuuri akadeemikule!”

Eesti Vabariigi riikluse taastamise eel oli ak! organisatsioonide
taasloomine üks eeldus riigi taastamisele ja seega oluline panus eesti
kultuuri ja demokraatliku poliitika võidule. Meie üleskutse eesmärk on
käivitada arutelu, algatada toetuse kogumine ja leppida kokku vormis (nt
muuseumi sõprade selts või sihtasutus), mis seisab hea selle eest, et Anu
Raua keskuse ülalpidamiseks loodaks jätkusuutlik mudel.

Oleme kindlad, et abi leiab tee õigesse kohta.

Eesti Naisüliõpilaste Seltsi nimel

auvil! Riin Alatalu

ENÜSi taasasutajaliige, coetus1988 II